1. Lai rezervētu sev vietu nometnē Labestības un ceļojuma brīvdienas Franču Rivjērā (turpmāk – Nometne), ir jāaizpilda rezervācijas anketa un katrai personai ir jāpiekrīt nometnes noteikumiem.

2.     Lai nodrošinātu rezervāciju, Nometnes dalībniekam ir jāveic 1. maksājums – neatgriežams depozīts 30% apmērā no pilnas nometnes dalības maksas. Ja dalībniekam nav iespēju apmeklēt Nometni konkrētajā nedēļā, iemaksāto summu var novirzīt uz citu nedēļu.

3.     Ja Nometnes dalībnieks vēlas iemaksāto depozītu pārcelt uz citu Nometnes nedēļu, tas ir jāizdara ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms Nometnes sākuma. Lai noskaidrotu, vai vēlamajā nedēļā ir brīvas vietas, pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi: [email protected]

4.     2. maksājums jeb 20% no kopējās dalības maksas ir jāsamaksā līdz 15.03.2020. Atlikusī summa jeb 3. maksājums 50% apmērā ir jāsamaksā, ierodoties Nometnē. Maksājumu var veikt ar bankas pārskaitījumu.

5.     Ja maksājums norādītajā termiņā nav saņemts, Nometnes organizatori dalībniekam nosūtīs atgādinājumu. Ja 72 stundu laikā netiks saņemta atbilde, nometnes organizatoriem ir tiesības atcelt rezervāciju un paturēt iemaksāto depozītu.

6.     Atcelšanas nosacījumi neatkarīgi no iemesliem:

30% depozīts netiek atgriezts, bet to ir iespējams pārcelt uz citu nometnes nedēļu par to iepriekš vienojoties ar Nometnes organizatoru par e-pastu [email protected] 
Atcelšana 6 nedēļas un mazāk pirms Nometnes sākuma - iemaksātā summa (50% no nometnes pilnas dalības maksas) netiek atgriezta.
Atcelšana vairāk kā 6 nedēļas pirms Nometnes sākuma tiek atgriezta summa, kura pārsniedz iemaksāto
 neatmaksājamo depozītu 30%  (iemaksātā summa mīnus 30% depozīts).

7. Ja kādu iemeslu dēļ dalībnieks neuzturas nometnē visu nometnes laiku, dalības maksa netiek atgriezta par neizmantoto laiku.

8. Nometnes organizatori sniegs informāciju par lidojuma biļešu iegādi. Informācija tiks sniegta tiklīdz tiks sakomplektēts minimālais dalībnieku skaits.  Ja biļetes tiks iegādātas ātrāk par minēto datumu, Nometnes organizatori neuzņemas atbildību par iztērētajiem līdzekļiem.

9.     Jūsu rezervācija ir apstiprināta un saistības starp Jums un Nometni  stājas spēkā, tikai pēc apstiprinājuma e-pasta nosūtīšanas. Nav nekādu savstarpēju saistību pirms apstiprinājuma e-pasta nosūtīšanas.

10.     Iestājoties Force Majore apstākļiem, dalības maksa netiek kompensēta.

11. Nometnes organizatori nesedz izmaksas, kas saistītas ar Nometnes dalībnieka nokļūšanu Nometnes norises vietā (t.sk., bet ne tikai avio biļešu iegādi), izņemot transfēru uz/no lidostas ielidojot ar norādītajiem AirBaltic reisiem no Rīgas.

12.  Nometnes dalībnieks pats personīgi ir atbildīgs par nepieciešamajiem ceļojuma, uzturēšanas vai citiem dokumentiem un savlaicīgu nokļūšanu Nometnes norises vietā.

13. Nometnes organizētāji patur tiesības mainīt nometnes dienas plānu pielāgojot grupas vēlmēm, laika apstākļiem.

14. Mēs iesakām Jums iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, kas sedz ceļojuma atcelšanu, slimību vai personīgo lietu nozaudēšanu. Nometnes dalībnieki ir atbildīgi par sava ceļojuma apdrošināšanu. Lūdzu konsultējaties ar savu ārstu par dalību nometnē. Ja nodarbību laikā vai jebkurā Nometnes norises laikā Jūsu pašsajūta pasliktinās, nekavējoties par to ziņot Nometnes organizatoriem.

15. Nometnes dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. Apzinoties savus personīgos riskus vai ierobežojumus.

16. Lūdzu informējiet Nometnes organizatorus par hroniskām veselības kaitēm, alerģijām vai specifisku medikamentu lietošanu.

17. Nometnes dalībniekam ir jāņem vērā iespējās alerģiskās reakcijas uz skaistuma kopšanas produktiem, kas tiks izmantoti procedūru laikā un to izrunāt ar kosmētiķi pirms procedūras. Nometnes organizatori neuzņemas atbildību par iespējamām reakcijām.

18. Ja nometnes laikā ir kādas problēmas vai sūdzības, lūdzu par to nekavējoties informēt nometnes organizatorus. Mēs darīsim visu, lai situāciju atrisinātu un padarītu Jūsu brīvdienas pozitīva un harmoniskas. Lūdzu ņemiet vērā, ka mēs nevaram uzņemties atbildību par citu dalībnieku uzvedību, bet mēs aicinām ikvienu izturēties ar cieņu, sapratni un pieņemšanu.

19.  Nometnes organizatori neuzņemas atbildību par Nometnes laikā iegūtām saslimšanām, traumām, zaudējumiem, kas radušiem Nometnes vai ceļojuma laikā, ja vien tas nav radies Nometnes organizatoru vainojamas rīcības rezultātā.

20.  Ar šo Nometnes dalībnieks apliecina piekrišanu savu Nometnes organizatoriem nodoto fiziskās personas datu izmantošanai. Nometnes organizatori apņemas saņemtos fiziskās personas datus izmantos tikai un vienīgi Nometnes organizatoriskām vajadzībām un Nometnes dalībnieku interesēs.